• Български информационен център /БИЦ/, Молдова оказва съдействие на ученици и студенти, желаещи да продължат образованието си в България.
• Оказва техническа помощ при кандидатстване.
• Осигурява логистична подкрепа на учебните заведения при провеждане на кампании, в т.ч. и изпитни на място.
• Поема ангажимент по администриране процеса на пристигане в България, адаптиране към новата среда, настаняване в квартира или общежитие и започване на работа в рамките на разрешителния режим по българското законодателство.