• Български информационен център /БИЦ/, Молдова приема запитвания за наемане на работници за различни позиции и в различни браншове в България. Провежда подбор и администрира процеса по наемане на работа на избраните кандидати от български фирми.

ВИЖ ТУК!